Екзамен з дисципліни «Економіка підприємства»

Інструкція 
проведення екзамену  з економіки підприємства 
серед студентів фахової передвищої освіти

 Пакет завдань складається з 3-х рівнів.
 1 рівень
– передбачає виконання двадцяти тестових завдань. Кожне  завдання розраховане на   одноелементну вірну відповідь із переліку 4 запропонованих. Оцінка за правильну відповідь складає 1 бал;
– повна відповідь на  запитання – 20 балів.

2 рівень
– передбачає виконання двадцяти тестових завдань другого рівня з багатоелементними відповідями. Оцінка за правильну відповідь на тест складає 2 бала.
Завдання другого рівня на вибір кількох правильних відповідей з чотирьох запропонованих вважається виконаним правильно, якщо в бланку відповіді указаний правильний перелік відповіді. Якщо відповідь неповна, то завдання вважається не виконананим і бали не нараховуються.
– повна відповідь на завдання другого рівня – 40 балів.

3 рівень
- передбачає виконання чотирьох практичних завдань. Оцінка за правильну відповідь 10 балів.
- повна відповідь на завдання - 40 балів.

Кожному  студенту надається автоматизоване робоче місце (АРМ)  з використанням прикладного програмного забезпечення для складання екзамену.
Крім того, для виконання 3  рівня складності обов’язковою умовою є наявність розв’язку практичних завдань на чернетці.
Час для проходження екзамену - дві академічних години. (1 година 30 хвилин)

Увага! Користуватися мобільними телефонами та іншими гаджетами під час виконання завдань студентам категорично забороняється! 
Залишати автоматизоване робоче місце під час екзамену забороняється.